Bestellen

Privacybeleid

De vertrouwelijke behandeling van uw gegevens is voor ons van groot belang. Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in onze privacyverklaring. Heeft u vragen of suggesties, neem te allen tijde contact met ons data-beheerder op via compliance@swicro.de.

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle online shops van Swicro GmbH.

Verzameling en gebruik van informatie

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke referentie, zoals browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, eerder bezochte pagina, IP-adres, exclusief het tijdstip van de serveraanvraag. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden en dus voor de verbetering van ons aanbod geëvalueerd en laten geen conclusies over uw persoon toe.

Bestellingen zijn ook mogelijk zonder een account aan te maken.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u ons deze in het kader van uw bestelling, bij het openen van een klantenaccount of bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en voltooiing van uw bestelling, inclusief de voltooiing van de noodzakelijke productie-, verzend- en betalingslogistiek. In geen geval worden de verzamelde gegevens verkocht of doorgegeven aan derden voor andere doeleinden.

Bij volledige afronding van het contract en volledige betaling van de aankoopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en verwijderd aan het einde van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Als u een klantenrekening heeft geopend, worden uw eerdere bestellingen van goederen daar opgeslagen.

Cookies

De internetpagina's maken op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw computer staan (zogenaamde permanente cookies). Deze zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt om pseudoniemen van gebruikersprofielen aan te maken die geen enkele gevolgtrekking aan uw persoon toestaan.

U kunt cookies in uw browser deactiveren, maar onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat u bepaalde functies van onze website niet kunt gebruiken. Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan om via cookies op onze website persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als op deze website echter IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt het IP-adres van Google-gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor website-exploitanten te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van hun browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kan de gebruiker Google verhinderen om de door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) te verzamelen en deze gegevens door Google te verwerken door het downloaden en installeren van de browser-plug-in onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief informeren wij onze klanten en abonnees van de nieuwsbrief over ons en onze aanbiedingen.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig en informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en worden niet doorgegeven aan derden.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder dat de geautoriseerde partij daarvan op de hoogte is.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. De herroeping kan gebeuren via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profiel of door een bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

Dataveiligheid

Wij beschermen alle door ons opgeslagen persoonlijke gegevens voortdurend met passende technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, gebruik en verwerking door onbevoegden.

Vragen over privacybescherming

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u vragen heeft over ons reglement voor gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Swicro GmbH
Data-beheerder
Gustav-Schwab-Str. 54
D-78054 Villingen-Schwenningen
compliance@swicro.de

Villingen-Schwenningen, Juni 2018